Pribúdajú ďalšie druhy peľu. Peľové spravodajstvo na víkend a 13. týždeň

V aktuálnom meranom týždni teplejšie počasie prispelo k výraznému nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Naďalej pokračovala peľová sezóna liesky, jelše, drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa. Peľová sezóna liesky a jelše na strednom, severnom a východnom Slovensku nabrala druhý dych. Peľ liesky a jelše v ovzduší dosahoval miestami veľmi vysoké denné koncentrácie najmä vďaka peľu transportovanému z chladných horských dolín. Peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa sa z teplejších oblastí pomaly posúva aj na stred, sever a východ Slovenska. Výraznejšie sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby. Okrem peľu spomínaných druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ brestu , duba a vŕby. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali väčšinou nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie na víkend a začiatok 13.týždňa.

Peľová sezóna liesky už prešla svojim vrcholom na celom území . Na strednom, východnom a severnom Slovensku denné koncentrácie peľu liesky v ovzduší stále môžu dosiahnuť vysoké hladiny najmä vďaka peľu transportovanému z horských oblastí. Peľ jelše sa udrží vo vyšších koncentráciách hlavne v chladnejších oblastiach Slovenska, na ostatnom území výraznejšie poklesne. Vyššie denné koncentrácie peľu jaseňa, topoľa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité už očakávame na väčšine územia Slovenska. Pribúdať bude aj peľ brestu, duba a vŕby. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Pokles denných hladín peľu môže byť lokálne ovplyvňovaný najmä ochladením a nočnými mrazmi najmä v horských oblastiach na severe a východe Slovenska.

Späť do obchodu