Jeden z najagresívnejších peľov jari je tu! Peľové spravodajstvo na víkend a 14. týždeň

V aktuálnom meranom týždni teplé a veterné dni priniesli vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Pokračovala peľová sezóna liesky, jelše, drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa. Pribudol peľ brezy a hrabu. Peľová sezóna liesky a jelše vďaka peľu transportovanému vzdušnými prúdmi z chladnejších oblastí opäť nabrala na sile a peľ týchto alergénov miestami dosahoval veľmi vysoké denné koncentrácie. Peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa sa z teplejších oblastí posunula aj na stred, sever a východ Slovenska. Výrazne sa zvýšili denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby. Peľ brezy v ovzduší už dosiahol v Bratislave alergologicky významné hladiny. Okrem peľu spomínaných druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ brestu, hrabu, duba a vŕby. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali väčšinou nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie na víkend a začiatok 14.týždňa.

Peľová sezóna liesky a jelše už síce prešla svojim vrcholom, ale ich denné koncentrácie môžu vďaka transportovanému peľu dosiahnuť alergologicky významné koncentrácie aj v teplejších oblastiach Slovenska. Rozbieha sa peľová sezóna brezy, ktorá významne predĺži alergizujúce účinky peľu jelše. Vysoké denné koncentrácie peľu jaseňa, topoľa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité očakávame na väčšine Slovenska. Zvýšia sa denné hladiny peľu hrabu, brestu, duba a vŕby. Spóry húb (plesní) sa udržia v nižších hladinách. Predpovedaná zrážková činnosť spôsobí dočasný pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší.

Ďakujeme Vám za pozornosť pri počúvaní odborného podcastu Alergia – Imunológia. Informácie o vývoji peľovej situácie na Slovensku pre Vás pripravila Dr. Janka Laffersová, z koordinačného pracoviska peľovej informačnej služby Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Podcast Alergia - Imunológia je súčasťou skupiny podcastov Zdravie. V prípade otázok k podcastu Alergia - Imunológia nám píšte na emailovú adresu info@alergia.sk. Pre pravidelné odoberanie podcastov Alergia-Imunológia sa prihláste vo svojej obľúbenej mobilnej podcastovej aplikácii.

Späť do obchodu