Pribúdajú ďalšie druhy peľu. Peľové spravodajstvo na víkend a 12. týždeň

V aktuálnom meranom týždni sa peľová situácia na Slovensku výraznejšie nezmenila. Pokračovala peľová sezóna liesky a jelše, v teplejších oblastiach aj peľová sezóna jaseňa, topoľa a drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, Peľová sezóna liesky v Bratislave a teplejších oblastiach končí, ale na strednom a severnom Slovensku peľ liesky v ovzduší ešte dosahoval miestami veľmi vysoké denné koncentrácie. V Bratislave, Nitre a teplejších oblastiach Slovenska pokračovala naplno peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa. Výraznejšie sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby. Okrem peľu spomínaných druhov sa v ovzduší najmä teplejších oblastí Slovenska vyskytoval ešte peľ brestu a duba. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie na víkend a začiatok 12.týždňa.

Peľová sezóna liesky v teplejších oblastiach definitívne končí. V chladnejších oblastiach Slovenska sa peľ jelše udrží vo vyšších koncentráciách, na ostatnom území jeho denné hladiny výraznejšie poklesnú. V teplejších oblastiach naďalej očakávame vyššie denné koncentrácie peľu jaseňa, topoľa a veľmi vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Pribúdať bude peľ brestu, duba a vŕby. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Pokles denných hladín peľu bude lokálne ovplyvňovaný najmä ochladením, nočnými mrazmi a zrážkovou činnosťou.

Ďakujeme Vám za pozornosť pri počúvaní odborného podcastu Alergia – Imunológia. Informácie o vývoji peľovej situácie na Slovensku pre Vás pripravila Dr. Janka Laffersová, z koordinačného pracoviska peľovej informačnej služby Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Podcast Alergia - Imunológia je súčasťou skupiny podcastov Zdravie. V prípade otázok k podcastu Alergia - Imunológia nám píšte na emailovú adresu info@alergia.sk. Pre pravidelné odoberanie podcastov Alergia-Imunológia sa prihláste vo svojej obľúbenej mobilnej podcastovej aplikácii.

Späť do obchodu