Prudký nástup peľovej sezóny. Peľové spravodajstvo na víkend a 15. týždeň

V aktuálnom meranom týždni priniesli zmeny počasia veľké rozdiely vo výške denných koncentrácií peľu v rámci Slovenska. Zatiaľ čo na severe Slovenska Žilina zachytila väčšinou len stredné denné koncentrácie peľu, v Bratislave sa denné koncentrácie peľu pohybovali v tisíckach peľových zŕn na m3 vzduchu. V Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach to boli stovky peľových zŕn na m3 vzduchu. Na strednom a východnom Slovensku vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti došlo v druhej polovici týždňa k výraznému poklesu množstva peľu v ovzduší do stredných až nízkych hladín. Najväčším prekvapením týždňa bol prudký nárast peľu brezy v ovzduší v Bratislave do veľmi vysokých denných koncentrácií, čo oproti predchádzajúcim rokom je asi o 10 dní skôr. Na ostatnom území peľ brezy dosahoval väčšinou len stredné denné hladiny. Denné hladiny peľu jelše a liesky poklesli na celom území, čo môžeme spájať s končiacou peľovou sezónou týchto druhov v chladných oblastiach. Pokračovala peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa , topoľa, brestu, hrabu, vŕby a duba. Pribudol peľ javora a smrekovca

Prognóza peľovej situácie na víkend a začiatok 15.týždňa.

V uplynulom týždni sme zaznamenali prudký nástup peľovej sezóny brezy v Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska, preto v tejto oblasti predpokladáme vysoké koncentrácie peľu brezy v ovzduší. Vzhľadom na ochladenie a zrážkovú činnosť na ostatnom území očakávame pozvoľnejší nárast denných koncentrácií peľu brezy v ovzduší. Peľová sezóna liesky a jelše skončila a denné koncentrácie peľu transportovaného z chladnejších oblastí môžu už len ojedinele dosiahnuť alergologicky významné koncentrácie najmä na severe Slovenska. Rozbiehajúca sa peľová sezóna brezy výrazne zvýši alergizujúce účinky transportovaného peľu jelše. Alergologicky významné denné koncentrácie peľu jaseňa, topoľa , hrabu a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité očakávame na väčšine územia Slovenska, samozrejme v závislosti od počasia. Zvýšia sa aj denné hladiny peľu brestu, duba, javora, vŕby a smrekovca. Spóry húb (plesní) sa zatiaľ udržiavajú v nižších hladinách. Predpovedaná zrážková činnosť a ochladenie spôsobí dočasný pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší.

Späť do obchodu