Peľová situácia v 8. týždni 2022

Peľová situácia v SR za 08. týždeň 2022 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité  brest, jaseň, topoľ,vŕba

 spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni pokračovala na celom území Slovenska peľová sezóna liesky a jelše. V Bratislave, Nitre a teplejšie oblasti Slovenska začala peľová sezóna jaseňa a naplno prebieha peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité . Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia  stanica v Banskej Bystrici a to 956 peľových zŕn  v mvzduchu , v Košiciach 184 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre  56 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Bratislave a to 531 peľových zŕn  v mvzduchu , v Banskej Bystrici 426 peľových zŕn  v mvzduchu v Nitre to bolo 225 peľových zŕn  v mvzduchu a v Košiciach  165 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave - 8344 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre 883 peľových zŕn  v mvzduchu . Ostatné monitorovacie stanice uvádzajú záchyt  ich peľu zatiaľ len v nízkych koncentráciách. Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Nitre – 205 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave 124 peľových zŕn  v mvzduchu . Okrem peľu  spomínaných druhov sa v ovzduší  teplejších oblastí Slovenska vyskytoval ešte peľ brestu , topoľa a vŕby. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke hladiny.

 Prognóza  peľovej situácie v SR na 09. týždeň 2022 

Peľová sezóna liesky už v Bratislave a teplejších oblastiach pomaly končí. Na strednom východnom  a severnom Slovensku  prešla svojim vrcholom a denné koncentrácie peľu liesky začnú pomaly klesať. Peľ jelše sa udrží vo vysokých koncentráciách na celom území, ale v teplejších oblastiach začne postupne klesať. V teplejších oblastiach naďalej očakávame vyššie denné koncentrácie peľu jaseňa a veľmi vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Pribúdať bude aj peľ brestu, topoľa a vŕby. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní).  Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou , prípadne nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR,  RÚVZ TT, RÚVZ ZA  a ÚVZ SR BA .

Späť do obchodu