Peľová situácia v 7. týždni 2022

Peľová situácia v SR za 07. týždeň 2022 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité  brest,jaseň

 spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni pokračovala peľová sezóna liesky a jelše , ktorých peľ sa v ovzduší na celom území Slovenska vyskytoval väčšinou vo vysokých až veľmi vysokých denných koncentráciách. Rozmary počasia - sneh, dážď, vietor spôsobovali lokálne výkyvy denných koncentrácií peľu v ovzduší. Monitorovacia  stanica v Banskej Bystrici zachytila najvyššie denné koncentrácie peľu liesky a to 328 peľových zŕn  v mvzduchu , v Košiciach 149 peľových zŕn  v mvzduchu , Nitre  140 , Bratislave 112 a v Trnave 87 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Bratislave a to 1276 peľových zŕn  v mvzduchu , v Trnave 803 peľových zŕn  v mvzduchu v Nitre to bolo 742 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 510 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave - 564 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 122  peľových zŕn  v mvzduchu . Ostatné monitorovacie stanice uvádzajú záchyt  ich peľu zatiaľ len v nízkych koncentráciách. Okrem peľu  spomínaných druhov sa v ovzduší  teplejších oblastí Slovenska vyskytoval ešte peľ brestu a prvé peľové zrná jaseňa. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke hladiny.

 Prognóza  peľovej situácie v SR na 08. týždeň 2022 

Peľová sezóna liesky už v Bratislave a teplejších oblastiach  prešla svojim vrcholom a denné koncentrácie peľu liesky tu budú mať klesajúcu tendenciu . Vysoké denné hladiny peľu liesky očakávame ešte na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ jelše sa udrží vo vysokých koncentráciách na celom území. V teplejších oblastiach budú výrazne narastať aj denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Pribúdať bude aj peľ brestu a jaseňa.Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní).  Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou , prípadne nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Späť do obchodu