Teplé dni priniesli vysoké koncentrácie peľu v ovzduší

Teplé a veterné dni priniesli v uplynulom kalendárnom týždni vysoké denné koncentrácie peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Pokračovala peľová sezóna liesky, jelše,  drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa. Pribudol peľ brezy a hrabu. Peľová sezóna liesky a jelše vďaka peľu transportovanému vzdušnými prúdmi z chladnejších oblastí opäť nabrala na sile a peľ týchto alergénov miestami dosahoval veľmi vysoké denné koncentrácie.

Peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa sa z teplejších oblastí posunula  na stred, sever a východ Slovenska. Výrazne sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby. Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia  stanica v Banskej Bystrici 646 peľových zŕn  v mvzduchu, v Žiline 438 peľových zŕn  v mvzduchu , v Košiciach 420 peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave 221 peľových zŕn  v mvzduchu . Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Banskej Bystrici 518 peľových zŕn  v mvzduchu, v Košiciach 376 peľových zŕn  v mvzduchu  a v Bratislave 171 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ brezy dosiahol najvyššiu nameranú hladinu v Bratislave a to 51 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 23 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 576 peľových zŕn  v mvzduchu , v Banskej Bystrici 575 peľových zŕn v mvzduchu, v Košiciach 572 peľových zŕn  v mvzduchu a v Žiline  507 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Bratislave 166  peľových zŕn  v mvzduchu . Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave 1556 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 408 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 205 peľových zŕn  v mvzduchu.  Okrem peľu  spomínaných druhov sa v ovzduší  vyskytoval ešte peľ brestu, hrabu,  duba a vŕby. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium  a dosahovali väčšinou nízke hladiny.

Späť do obchodu