Prognóza peľovej situácie v SR na 38. týždeň 2023

Prognóza  peľovej situácie v SR na 38. týždeň 2023 

Prebiehajúca peľová sezóna inváznej ambrózie prešla svojím druhým vrcholom. Predpokladáme, že peľ ambrózie v ovzduší bude dosahovať alergiologicky významné hladiny na celom území Slovenska. Denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy v ovzduší majú klesajúcu tendenciu. Rizikom pre alergikov ostávajú aj súvislé žlté porasty inváznej zlatobyle z čeľade astrovitých , ktoré hojne lemujú železničné trate, cesty i neudržiavané plochy a svojím peľom prispievajú k zvýšeniu  záťaže alergikov.  Ochladenie spojené so zvýšenou zrážkovou činnosťou spôsobuje výrazné regionálne rozdiely v denných koncentráciách peľu v ovzduší.

 RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva búrky so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Späť do obchodu