Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:, ambrózia, palina, trávy lipnicovité, mrkvovité, mrlíkovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:, ambrózia, palina,trávy lipnicovité, mrkvovité, mrlíkovité,  pŕhľavovité, skorocel, štiav, chmeľ, astrovité

 spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V tridsiatom siedmom kalendárnom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie väčšinou spolu s peľom slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ paliny a  tráv z čeľade lipnicovitých  sa už v ovzduší vyskytoval len občas a vo veľmi nízkych koncentráciách. Peľ inváznej ambrózie  v ovzduší dosahoval počas niektorých dní  veľmi vysoké denné koncentrácie na celom území Slovenska. Najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie   zachytili v Trnave 227,  Bratislave 162 , Banskej Bystrici 153, Košiciach 107 a v Žiline 102   peľových zŕn  v mvzduchu.  Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahol najvyššie denné hladiny v Bratislave 123 a v Banskej Bystrici  89  peľových zŕn  v mvzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, chmeľu, astrovitých a mrlíka.  Spóry húb (plesní) boli najpočetnejšie zastúpené rodmi Alternária , Cladospórium a Epicoccum.

 

 RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva búrky so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

 

Späť do obchodu