Peľová situácia na Slovensku – 35. týždeň 2021

Peľová situácia na Slovensku – 35. týždeň 2021

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:
ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, skorocel, štiav, chmeľ, mrlíkovité, mrkvovité, pŕhľavovité, astrovité
spóry húb: Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium

V uplynulom týždni začali denné koncentrácie peľu v ovzduší stúpať najmä v teplejších oblastiach Slovenska.

  • Celkovo dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a peľ tráv z čeľade lipnicovitých, peľ paliny sa vyskytoval v ovzduší len v nízkych denných koncentráciách.

  • S otepľovaním pribúdal najmä v závere týždňa aj peľ ambrózie, ktorá v Bratislave dosiahla veľmi vysoké hladiny – 199 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre – 90 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici – 57 peľových zŕn v m3 vzduchu. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je to skoro dvojtýždňové oneskorenie.

  • Najvyššiu hladinu peľu pŕhľavovitých zachytila monitorovacia stanica v Bratislave – 205 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre – 111 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Žiline – 92 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Poklesli aj denné koncentrácie všetkých spór húb (plesní), ale stále dominujú rody Alternária a Cladospórium.

Prognóza peľovej situácie v SR na 36. týždeň 2021

Druhové spektrum peľu ostáva naďalej stabilné, najvýznamnejším alergénom ostáva ambrózia. V spojitosti s oteplením sa predpokladá výrazný nárast denných koncentrácií peľu pŕhľavy a inváznej ambrózie. Peľ tráv a paliny sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene v nízkych denných úrovniach. Denné hladiny spór húb (plesní) majú mierne stúpajúcu tendenciu.

Pokles denných koncentrácií peľu bude lokálne ovplyvňovaný ochladením a zrážkovou činnosťou.

 

Čo treba vedieť o aktuálnych alergénoch

Za invázne rastliny sa podľa zákona považujú nepôvodné druhy, ktorých samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť pôvodnej flóry. Momentálne je na zozname inváznych rastlín sedem bylín a štyri dreviny.

Ambrózia má mnohonásobne vyššiu produkciu peľu ako palina. Jedna rastlina vyprodukuje až niekoľko miliárd peľových zŕn a prahové množstvo pre vyvolanie symptómov je už dvadsať peľových zŕn v kubickom metri vzduchu, preto aj alergikov na ambróziu pribúda. Neliečená alergia na ambróziu, podobne ako aj u iných silných alergénov spôsobuje výrazné zhoršenie zdravotného stavu a často prechádza do astmy. Alergiu na ambróziu možno liečiť alergénovou imunoterapiou. No ak je liečba neúspešná, potom už možno potláčať len príznaky. To znamená užívanie liekov po celý život. Preto si treba uvedomiť, že ak necháme ambróziu alebo palinu na vlastnom pozemku nepokosenú, ohrozujeme tým zdravie aj druhých, a to nielen v bezprostrednej blízkosti. Vlastníci neobhospodarovaných pozemkov sú povinní starať sa o ne tak, aby nedošlo k opätovnému šíreniu týchto druhov a musia ich odstraňovať na vlastné náklady. Za porušenie týchto povinností hrozí právnickým osobám a podnikateľom pokuta viac ako deväť tisíc eur a fyzickým osobám vyše tri tisíc eur.

Čeľaď lipnicovité s takmer 10 000 druhmi a vyše 600 rodmi patrí v rámci kvitnúcich rastlín medzi najrozsiahlejšie. Je to zároveň hospodársky najvýznamnejšia čeľaď, kam patria všetky trávy a z nich odvodené obilniny. Je to napr. ovos, raž, pšenica letná, jačmeň, či kukurica. Častá burina v našich záhradách je pýr psí, medzi hojne zastúpené lúčne trávy patrí lipnica hájna, kostrava horská, smlz trsťovitý, či mednička jednokvetá.

Späť do obchodu