Aktuálna peľová situácia na Slovensku

Počas peľovej sezóny prinášajú monitorovacie stanice na celom Slovensku pravidelný peľový monitoring.
 
Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:
ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, skorocel, štiav, chmeľ, mrlíkovité, mrkvovité, pŕhľavovité, astrovité
spóry húb: Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium
 

V uplynulom období opäť dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval už len v nízkych denných koncentráciách.

  • Výraznejšie stúpli denné koncentrácie peľu inváznej ambrózie hlavne v teplejších oblastiach Slovenska. Najvyššie úrovne boli zachytené v Bratislave – 130 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Peľová sezóna paliny už prešla svojím vrcholom, ale peľ paliny sa udržal väčšinou v alergologicky významných úrovniach. Najvyššiu hladinu peľu paliny zachytila monitorovacia stanica Žiline – 40 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave a Nitre to bolo 32 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých dosahovali veľmi vysoké hladiny na väčšine územia Slovenska. Najvyššie hodnoty zaznamenala monitorovacia stanica v Žiline – 560 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave – 276 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach – 224 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici – 141 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Vplyvom zrážkovej činnosti sa denné koncentrácie všetkých spór húb (plesní) udržiavajú vo veľmi vysokých hladinách, ale stále dominujú rody Alternária a Cladospórium.

 
 

Prognóza peľovej situácie v SR

Peľová situácia ostáva naďalej stabilizovaná. Peľ tráv sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene v nízkych denných koncentráciách. Denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy sa udržia vo vyšších hladinách aj v najbližšom období. Výskyt peľu paliny má klesajúcu tendenciu. Predpokladá sa výrazný nárast peľu inváznej ambrózie. Denné hladiny spór húb (plesní) sa udržia vo veľmi vysokých koncentráciách.

Pokles denných koncentrácií peľu bude lokálne ovplyvňovaný ochladením a zrážkovou činnosťou.

Späť do obchodu