Peľová situácia v SR za 28. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:  trávy z čeľade lipnicovité, ambrózia, palina, lipa, pŕhľavovité, mrkvovité, mrlíkovité,  skorocel, štiav

 spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V  ovzduší na území Slovenska dominoval aj v uplynulom týždni peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľová sezóna najsilnejšieho alergénu  tohto obdobia – tráv z čeľade lipnicovitých  pokračuje, ale peľ tráv v ovzduší dosiahol alergologicky významné koncentrácie už len v Žiline, Banskej Bystrici a Bratislave.  Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila  monitorovacia stanica v Žiline  274 peľových zŕn  v mvzduchu , v Banskej Bystrici  57 peľových zŕn  v mvzduchu a  v Bratislave už len 34 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššie  denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých  zachytila monitorovacia stanica v Žiline 793 peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave 376 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 147 peľových zŕn v mvzduchu. Peľ paliny a ambrózie sa vyskytuje v ovzduší len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. Palina a ambrózia sa v auguste stanú najvýznamnejšími alergénmi leta a skorej jesene. Peľ burín bol zastúpený najmä peľom skorocelu a mrlíka. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ gaštanu, lipy, štiavu, astrovitých a mrkvovitých.  Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty  na celom území.

Prognóza  peľovej situácie v SR na 29. týždeň 2022 

Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré boli najsilnejším a najvýznamnejším alergénom posledných týždňov je na ústupe. Peľ tráv už celkovo nabral klesajúcu tendenciu, preto predpokladáme, že už len v chladnejších oblastiach Slovenska dosiahne alergologicky významné koncentrácie. Dominantné zastúpenie v ovzduší  bude mať peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. V ovzduší bude naďalej prevažovať peľ  pŕhľavy,  tráv, skorocelu, štiavu a mrlíka. Peľ paliny a ambrózie bude postupne pribúdať na celom Slovensku. Denné koncentrácie spór húb (plesní) po dažďoch výraznejšie stúpnu. Výrazne stúpajú aj denné kocentrácie spór Alternárie.  Množstvo peľu v ovzduší je lokálne ovplyvňované suchom alebo zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici. Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR,  RÚVZ TT, RÚVZ ZA  a ÚVZ SR BA . 

Späť do obchodu