Peľová sezóna už začala! Peľové spravodajstvo na víkend a 8. týždeň

Sumár peľovej situácie na Slovensku na víkend a 8. týždeň. Podrobnejšie informácie o peľovej situácii Diskutujú: Pripravuje RÚVZ Banská Bystrica

Transkript podcastu

Začiatok roka 2022 bol veľmi podobný s uplynulým a priniesol so sebou okrem pomerne teplej zimy i hodne daždivých dní, sneh a veľmi silné mrazy koncom januára a začiatkom februára. Sneh, vietor a silné mrazy boli hlavnou príčinou toho, že sme z bezpečnostných dôvodov nemohli spustiť prevádzku monitorovacích staníc. Minulý týždeň sa situácia trochu zmenila aj na strednom a severnom Slovensku , preto sme od pondelka spustili všetky peľové monitorovacie stanice. Už podľa prvých výsledkov možno skonštatovať, že oproti minulému roku je skorší nástup začiatku peľovej sezóny asi o dva týždne. V aktuálnom meranom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ prvých silných jarných alergénov liesky a jelše. Celková situácia v rámci Slovenska sa dosť výrazne líši. Pokiaľ monitorovacia  stanica v Banskej Bystrici zachytila nanajvýš stredné koncentrácie peľu prvých jarných alergénov liesky a jelše, monitorovacie stanice v Bratislave a Nitre uvádzajú vysoké až veľmi vysoké denné koncentrácie týchto alergénov. Košice uvádzajú záchyt peľu jelše a liesky zatiaľ len v nízkych koncentráciách. Okrem peľu jelše a liesky sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých, ktorý dosahoval vysoké koncentrácie zatiaľ len v Bratislave. Ostatné monitorovacie stanice uvádzajú výskyt ich peľu v ovzduší len  v nízkych až veľmi nízkych hladinách. Spóry húb (plesní)  zastúpené najmä rodom Cladospórium  dosahovali len  nízke denné hladiny.

Prognóza  peľovej situácie na víkend a nasledujúci týždeň.

Prudké oteplenie, dostatok vlahy a slnečného svitu prináša so sebou aj prudký nárast denných koncentrácií peľu. Peľová sezóna jelše a liesky sa naplno rozbehne na celom území  a ich denné koncentrácie  dosiahnu alergologicky významné hladiny aj v severnejších oblastiach Slovenska. V teplejších oblastiach peľová sezóna jelše a liesky už prechádza svojim vrcholom. Narastať budú aj denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (teda plesní). Pokles denných hladín peľu v ovzduší bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.alergia.sk v časti peľové spravodajstvo.

Ďakujeme Vám za pozornosť pri počúvaní odborného podcastu Alergia – Imunológia. Informácie o vývoji peľovej situácie na Slovensku pre Vás pripravila Dr. Janka Laffersová, z koordinačného pracoviska peľovej informačnej služby Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Podcast Alergia - Imunológia je súčasťou skupiny podcastov Zdravie.
Späť do obchodu