Prognóza peľovej situácie v SR na 22. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv prechádza prvým vrcholom najmä v chladnejších oblastiach Slovenska. Vysoké denné hladiny bude dosahovať peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých. Pribúdať bude peľ pŕhľavy, skorocelu, štiavu a spolu s ním aj peľ ďalších bylín. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ agátu, bazy, platanu, gaštanu a pagaštanu. Rozšíri sa druhové spektrum kvitnúcich bylín. Pri oteplení očakávame nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Zrážková činnosť bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispeje k transportu peľu z väčších vzdialeností.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Späť do obchodu