Prognóza peľovej situácie v SR na 09. týždeň 2023

Prognóza  peľovej situácie v SR na 09. týždeň 2023 

Pokračuje peľová sezóna liesky a jelše. Peľová sezóna liesky v Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska prešla svojim vrcholom a denné koncentrácie peľu liesky tu budú mať klesajúcu tendenciu. Naopak v chladnejších oblastiach Slovenska bude peľ liesky v ovzduší naďalej v alergiologicky významných koncentráciách. Peľ jelše bude dosahovať alergiologicky významné koncentrácie na celom území. V Bratislave, Nitre a teplejších oblastiach Slovenska predpokladáme ešte aj v nasledujúcom týždni veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité. Tieto majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. V teplejších oblastiach stúpnu aj denné hladiny peľu jaseňa a topoľa v ovzduší. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť regionálne spôsobí pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší .

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA .

Späť do obchodu