Peľová situácia v 34. týždni 2021

Peľová situácia v SR za 34. týždeň 2021 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité,    skorocel, štiav, chmeľ,  mrlíkovité, mrkvovité, pŕhľavovité, astrovité

 spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium

V 34. kalendárnom týždni opäť dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval v ovzduší  len v nízkych denných koncentráciách . Prudké ochladenie a zrážková činnosť prispeli celkovo k výraznému zníženiu denných koncentrácií peľu v ovzduší. Peľ ambrózie na rozdiel od minulých rokov dosahoval  len nízke  denné koncentrácie  a v ojedinelých prípadoch dosiahol alergologicky významné hladiny. Peľová sezóna paliny už  prešla svojim vrcholom a peľ paliny  sa vyskytoval v ovzduší tiež len v nízkych denných koncentráciách. Najvyššiu hladinu peľu pŕhľavovitých zachytila  monitorovacia stanica v Bratislave – 178 peľových zŕn  v mvzduchu ,v Žiline 133 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 102 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššia koncentrácia peľu ambrózie bola zachytená v Bratislave - 51 peľových zŕn  v mvzduchu . Poklesli aj  denné koncentrácie všetkých spór húb (plesní) , ale  stále dominujú rody  Alternária a Cladospórium.  

 Prognóza  peľovej situácie v SR na 35. týždeň 2021 

Peľová situácia ostáva naďalej viac-menej stabilizovaná. Po oteplení môžeme očakávať nárast denných koncentrácií najmä peľu pŕhľavy a ambrózie. Peľ tráv sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene v nízkych denných koncentráciách. Výskyt peľu  paliny má klesajúcu tendenciu. Denné hladiny spór húb (plesní) po oteplení stúpnu.   

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE,  RÚVZ TT, RÚVZ ZA  a ÚVZ SR BA .

Späť do obchodu