Peľová situácia na Slovensku – 40. týždeň 2021

Peľová situácia na Slovensku – 40. týždeň 2021

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:
ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, skorocel, štiav, chmeľ, mrlíkovité, pŕhľavovité, astrovité
spóry húb: Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium

Denné koncentrácie peľu v ovzduší na celom území Slovenska ostali počas uplynulého kalendárneho týždňa viac-menej ustálené. Naproti tomu, denné hladiny spór húb (plesní) v ovzduší oproti predchádzajúcemu týždňu mierne stúpli.

  • Najsilnejším alergénom zostal peľ inváznej ambrózie, nedosahoval však už alergologicky významné denné hladiny. Najvyššia koncentrácia peľu ambrózie bola zachytená v Žiline – 19 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave – 15 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici – 12 peľových zŕn v m3 vzduchu.

  • Peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, tráv z čeľade lipnicovitých a paliny sa vyskytoval v ovzduší len ojedinele vo veľmi nízkych denných koncentráciách.

  • Denné hladiny všetkých spór húb (plesní) vplyvom nočného ochladenia v závere týždňa výraznejšie poklesli najmä v chladnejších oblastiach Slovenska.

Prognóza peľovej situácie v SR na 41. týždeň 2021

Druhové spektrum peľu ostáva stabilizované, celkové denné hladiny peľu majú klesajúcu tendenciu. Koncentrácie spór húb (plesní) budú kolísať najmä vplyvom oteplenia počas dňa. Tohoročná peľová sezóna už definitívne končí a ani peľ inváznej ambrózie, ktorý zotrváva v ovzduší až do neskorej jesene, už nedosiahne alergologicky významné úrovne. Peľ pŕhľavy, tráv a paliny sa bude vyskytovať v ovzduší naďalej len ojedinele a vo veľmi nízkych denných koncentráciách.

 

Čo treba vedieť o aktuálnych alergénoch

Za invázne rastliny sa podľa zákona považujú nepôvodné druhy, ktorých samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť pôvodnej flóry. Momentálne je na zozname inváznych rastlín sedem bylín a štyri dreviny.

Ambrózia má mnohonásobne vyššiu produkciu peľu ako palina. Jedna rastlina vyprodukuje až niekoľko miliárd peľových zŕn a prahové množstvo pre vyvolanie symptómov je už dvadsať peľových zŕn v kubickom metri vzduchu, preto aj alergikov na ambróziu pribúda. Neliečená alergia na ambróziu, podobne ako aj u iných silných alergénov spôsobuje výrazné zhoršenie zdravotného stavu a často prechádza do astmy. Alergiu na ambróziu možno liečiť alergénovou imunoterapiou. No ak je liečba neúspešná, potom už možno potláčať len príznaky. To znamená užívanie liekov po celý život. Preto si treba uvedomiť, že ak necháme ambróziu alebo palinu na vlastnom pozemku nepokosenú, ohrozujeme tým zdravie aj druhých, a to nielen v bezprostrednej blízkosti. Vlastníci neobhospodarovaných pozemkov sú povinní starať sa o ne tak, aby nedošlo k opätovnému šíreniu týchto druhov a musia ich odstraňovať na vlastné náklady. Za porušenie týchto povinností hrozí právnickým osobám a podnikateľom pokuta viac ako deväť tisíc eur a fyzickým osobám vyše tri tisíc eur.

Čeľaď lipnicovité s takmer 10 000 druhmi a vyše 600 rodmi patrí v rámci kvitnúcich rastlín medzi najrozsiahlejšie. Je to zároveň hospodársky najvýznamnejšia čeľaď, kam patria všetky trávy a z nich odvodené obilniny. Je to napr. ovos, raž, pšenica letná, jačmeň, či kukurica. Častá burina v našich záhradách je pýr psí, medzi hojne zastúpené lúčne trávy patrí lipnica hájna, kostrava horská, smlz trsťovitý, či mednička jednokvetá.

Späť do obchodu