Peľová situácia v 14. týždni 2022

Peľová situácia v SR za 14. týždeň 2022 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska: jelša, lieska,breza, cyprusovité-tisovité  brest, hrab, jaseň, javor, topoľ, vŕba, dub, smrekovec

 spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni sa aj napriek výkyvom počasia, nižším teplotám či zrážkam rozbehla peľová sezóna brezy na celom území Slovenska. Peľ brezy dosiahol aj na severe Slovenska vysoké denné koncentrácie. Pokračovala peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tysovité, jaseňa, brestu, vŕby a topoľa. Zvýšili sa denné koncentrácie hrabu a duba. Peľová sezóna liesky a jelše končí aj v horských oblastiach, čo sa prejavilo poklesom denných koncentrácií ich peľu do nízkych, alergologicky nevýznamných hladín. Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytila monitorovacia stanica v Bratislave – 2236 peľových zŕn  v mvzduchu, ďalej monitorovacia  stanica v Nitre – 1247 peľových zŕn v mvzduchu a monitorovacia  stanica v Košiciach 360 peľových zŕn v mvzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu jaseňa zaznamenala monitorovacia stanica v Košiciach – 563 peľových zŕn v mvzduchu, monitorovacia stanica v Bratislave – 179 peľových v mvzduchu a monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 168 peľových v mvzduchu. Vysoké denné koncentrácie peľu hrabu z čeľade lieskovité zachytili monitorovacie stanice v Košiciach – 462 peľových zŕn v mvzduchu, v Bratislave – 362 peľových zŕn v mvzduchu a v Banskej Bystrici – 311 peľových zŕn v mvzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ javora a smrekovca. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ich denné hladiny mierne stúpli.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici. Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR,  RÚVZ TT, RÚVZ ZA  a ÚVZ SR BA.

Späť do obchodu